Dating i danmark Odder

Herudover er der blevet etableret faunapassager mange steder, hvor vandløb krydser veje, så odderne kan følge vandløbet under vejen. Grundig undersøgelse Det er Naturstyrelsen der sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har gennemført den landsdækkende overvågning af odderens udbredelse i 2011-2012.

dating i danmark Odder

Røde tal angiver ynglende hunner, sorte tal det skønnede antal individer, som området kan bære (efter Schimmer 1982).I perioden mellem de to seneste landsdækkende kortlægninger har forskellige regionale undersøgelser (Elmeros 2000; Ferskvandsmuseet 1998; Laursen 2001; Århus Amt 2003) vist, at odderen er under spredning.Den nationale kortlægning, som er baseret på registreringer i felten, bekræftes i stor udstrækning af oplysninger om lokaliteter for indleverede, dødfundne individer i perioden 1981-2003 (Madsen & Gaardmand 2000; Elmeros et al. 4).© Tine Sussi Hansen og Charlotte Clausen Figur 3.I 1980’erne var odderen det mest truede pattedyr i Danmark, nu er den tilbage i topform.I 1980’erne var odderen det mest truede pattedyr i Danmark.

Dating i danmark Odder

Odder hedder på latin Odderens levevis gør det ikke muligt at gennemføre en kortlægning baseret på direkte observationer. Metoden baserer sig på, at odderen afmærker sit territorium med ekskrementer, som normalt placeres på iøjnefaldende steder langs vandløb og søer, og på registreringer af fodaftryk de samme steder.Til overvågning af odder er der derfor i nyere tid primært anvendt en standardiseret kortlægningsmetode, der er udviklet i England (Anon 1984) og evalueret af bl.a. Registreringerne af odderens forekomst i atlasperioden stammer overvejende fra resultaterne af to landsdækkende overvågninger i 1996 og 2004 (Hammershøj et al. 2004), suppleret med registreringer af odder i kvadrater, der ikke blev undersøgt ved de landsdækkende overvågninger, og informationer fra Skov- og Naturstyrelsen om indleverede, døde oddere i perioden 1995-2004.Den anvendte kortlægningsmetode giver et godt billede af forekomsten af odder i et vandløbssystem, mens den giver ringe mulighed for en kvantitativ vurdering af bestandens størrelse. dating portal Bielefeld Den standardiserede metode gør det muligt at følge udviklingen i udbredelsen fra år til år og sammenligne undersøgelsesresultater fra forskellige områder og lande.Nu er odderen fundet på Fyn og lever dermed i hele landet. Odderen er i fremgang herhjemme, men hvis du skal se en, skal du være meget heldig.

  • Partner suche Heilbronn
  • Leute würzburg kennenlernen
  • Dating website deutschland Bremen
  • Single community Karlsruhe
  • Süddeutsche zeitung münchen heirat und bekanntschaften

dating i danmark Odder-2
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *