Kristen dating side holstebro avis

Jeg gik i gang med tjek af den store familie, jeg fandt dem på nettet via kirkebøger, folketællinger o.a. Vi forbeholde os derhos udelukkende Brug og Afbenyttelse af et stykke Havejord, 6 Favne på hver kant, og beliggende i sydøstre Ende af den til Stedet hørende have, samt af de på dette Stykke værende Trær, Buske og urter. Påtegning af 17/ 2 1915Læst inden Hellum Hindsted Herreders ret. hos Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, således at der herefter for Aftægten haves oprykkende Prioritet efter i alt Kr. til nævnte Sparekasse.Åge der er den 6 i rækken som børn, han bliver den sidste af børnene,der blev født på gården i Mundstrup i 1918. Brøndum Toftegårdsmark, husmand Peder Jørgensen af St.

Samtidig er hans "ugerning" måske en "arv" fra hans far - ane 24 min 2 x tipoldefar Peder Iversen, der i en alder af 18 år bliver idømt 2 år i Viborg tugthus - også for hestetyveri Ligeledes er der anesammenfald, ane 40/ 41 i bedstefars slægt og ane 60/ 61 i bedstemors slægt er de samme, nemlig Peder Jensen Degn og Karen Jensdatter, de har to sønner, der begge hedder Jens, nemlig ane 20 og ane 30. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup Min far Søren skrev sine erindringer fra barndom til seniorliv. Som Følge af alt Føranførte skal nævne Eiendom herefter tilhøre Peder Nielsen som hans fuldkomne Eiendom. Til Vitterlighed om Datering Vedtagelse og Underskrift givet til de Fattiges Kasse. Brøndum, pige Elsine Jensen, gårdmand Peter Lautsen og husmand Marius Madsen begge af Monstrup Han blev gift 11. Senere sejlede han med cement fra cementfabrikken Dania til København, og da Saltfabrikken blev bygget ved Mariager fjord, blev han maskinpasser der, indtil han blev pensioneret. Han sejlede med småskibe og færgefart fra Jylland til Sjælland til 1939, hvor han blev soldat. Disse data fik jeg i marts 2008 en kopi af, og så var det med at komme igang. og stadig sengeliggende, og som er beliggende i nordvestre Ende af Huset, med deri værende kakkelovn og Indgang til denne Stue gjennem bryggerset og Adgang dertil, både for os selv og Besøgende, og forbeholder os medafbenyttelse af bryggerskjedel og Komfuret i Kjøkkenet. Dødsattest for Hans Christian Nielsen død 22/ 8 og begravet 27/2 1908 på Rostrup Kirkegård forevistes. Hans Christian blev kaldt Christian, han blev født før forældrene var gift. Christliche partnersuche in österreich Da jeg kom i gang med at tjekke dataene, viste der sig, at der var fejl ind i mellem, samt at der kunne afdækkes endnu mere. Vedligeholdelse af Stuen, forsvarligt i enhver henseende, påhviler Kjøberen. Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt herefter må have oprykkende Prioritet efter et Lån, stort 4.000 Kr. Ct., hvilket Lån altså træder i stedet for de hidtil værende prioriteter. Gebyr:& 16 1 Kr& 13 2 Kr& 14 0 Kr 50& 21 0 Kr 50 4 Kr Fire Kroner Herved meddeles Samtykke til, at nærværende Aftægt rykker tilbage for yderligere Lån, 1000 Kr til 5 % p.a. I kirkebogen står under dåben: Ugifte Else Marie Jacobsen 19 år gammel og udlagte barnefader Peder Nielsen af Monstrup, forældrene ægteviede i kirken 5 marts 1907 - samme dag som dåben Faddere til dåben: Husmand Jens Christian Jensen af St. I disse tilfælde er de omgivende sognes kirkebøger også undersøgt. Erindringerne befinder sig nu på arkivet på folkemindesamlingen i Hadsund og på lokalarkivet i Hvorslev, desuden er der uddrag af dem i bøgerne ”Landboliv -erindringer fra Viborg Amt” Søren arbejdede ved landbruget i sine unge år både som løsarbejder og som fast, senere fik han arbejde ved teglværket i Hesselbjerg i 12 år, derefter var han arbejdsmand på Nissens trævarefabrik i Langå, ved Ferm i Ulstrup og ved Grundfoss i Bjerringbro. Om nummereringssystemet i slægtstavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre og alle hustruer umiddelbart derefter har ulige numre.

Kristen dating side holstebro avis

18-årige Peder Christian Jacobsen tjener ved folketællingen i 1845 hos landmand og møller Andreas Christopher Holbæk på en mølle i Glerup, Visborg Sogn. Jacobsen i et hus i Veddum med sin kone Johanne Christiansen og deres søn: Christian Pedersen. Børn i ægteskabet:ii Ane Jacobsdatter.* 27 aug.1842 i Skelund sogn. Faddere: Søren Hansens datter Marianne, Laurs Hansen, Hans Christian Hansen, Anders Sørensen og Otto Hansens hustru Skelund Ane er altså også født uden for ægteskab, dog bliver Jacob gift med moderen, og datteren Ane bor i de første år hos sine bedsteforældreii Dødfødt søn 25. God kundskab og meget god opførsel Ved folketællingen i 1834 bor han med sin mor Ane Kristiansdatter på en gård i Smidie by. 13-årige Peder Jacobsen tjener ved folketællingen i 1840 på en gård i Smidie hos Mikkel Tomsen og hans familie. Johanne Marie Christensen lever af sin håndgerning. Som barnets fader meldte sig væver Jacob Pedersen i Skelund. En persons far findes ved at gange med 2, hvorved ane 6`s far har nr. År, tilfalder ham, ligesom selve Andelsretten for de løbende Perioder også tilkommer ham. Forfaldne og senere forfaldne Skatter og Afgifter af det overdragne udredes af Kjøberen, der ligeledes svarer alle Omkostninger ved nærværende Kontrakt.3. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige personal og lokalhistoriske værker. Far holdt mange foredrag om sit liv rundt på ældrecentre og i foreninger, der var interesserede. Han blev gift 5 juni 1941 hos sognefogeden i Hadsund med Lillian Marina Rosen Laustsen, de blev senere skilt og boede sammen med Lillians kusine Gurli.

  • Kristne datingsider Vesthimmerlands
  • Kennenlernen verliebt
  • Partnersuche privat Köln
  • Endate Nyborg
  • Single silvesterparty hannover
  • Partnersuche komplett kostenlos mainz brady
  • Flirt seiten die komplett kostenlos sind

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, har kilderne ikke været der, eller pågældende person ikke er fundet i det sog, hvor de er levet. Han blev interviewet til en bog, og de gamle bånd med interviewene har jeg stadig i min varetægt. februar 1870, Skelund Kirke Den uægteskabelige søn Peder Christian er konfirmeret i Bælum kirke søndag efter påske 1841. november 1855 Ikke flere sønner eller døtre i Skelund 1856-1861Ved folketællingen i 1880 bor den 68-årige enke, Johanne Marie Christensen, som logerende hos Jens Peter Sørensen og Ane Kirstine Kristensen og deres familie i Skelund Sogn. I kirkebogen står under forældre: Pige Else Marie Sørensdatter i Skelund. , ungkarl Søren Sørensen x af Smidie Han hængte sig selv, Begravet 1. Til - og afgangslister er ikke ført i Visborg i perioden 1813-1854. Aalborg Amt Børn uden for ægteskab i Peder Christian Jacobsen * 3 januar 1827 i Smedie, Bælum sogn † i Skelund sogn Dåbsnoter: Moder: Pige Ane Christensdatter i Smedie, til barnefader er udlagt ungkarl Jacob Pedersen tjenende i Gudum sogn, faddere: Christen Søndergaard bar barnet gårdmand Christen Madsens kone, Christen Madsen, Christen ?? Han er her angivet som enkemand, sikkert for at skjule sit hestetyveri og livstidsdom, se brylluppet. Aalborg Amt Ane Jacobsdatter 7 Deres Barn Skelund S. Se noter om deres liv under Poul Pedersen, (ved ane 10 - 11)iii Christen Andersen, * 1.


kristen dating side holstebro avis-5
Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *